Yatırımlar   Enerji
Enerji
Enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları açısından dünyada ve ülkemizde coğrafi ve teknik gelişmeler doğrultusunda yatırım yapılabilecek en yaygın iki alan rüzgar ve çöp gazı enerjileridir.

Rüzgar gücü, dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. 2020 yılında dünya elektrik talebinin %12’sinin rüzgar enerjisinden karşılanması için çalışmalar hızlanarak devam etmektedir. Rüzgar Enerjisinin kullanım alanları arasında evler, işletmeler, park, bahçe, cadde aydınlatmaları, sinyalizasyon, sulama sistemleri, GSM istasyonları, karavan ve tekneler genel anlamda elektrik enerjisi ihtiyacı olabilecek her yer diyebiliriz.

Diğer önemli enerji kaynaklarından biri olan Çöp Gazı Enerjisi ise; yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilip ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi ile elde edilmektedir. Çöp Gazı Geri Dönüşümü, Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlaması, Enerji tasarrufu sağlanması, atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlaması, geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapılmasına yardımcı olması açılarından büyük önem taşımaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklı ürün ve teknolojilere yatırım yapmak Türk şirketleri için; üretim ve ürün teknolojilerinde söz sahibi olmasını, batılı üreticilerle rekabet edebilecek önemli bir ihracat alanı elde etmesini ve temel sorunların başında gelen enerji bağımlılığının azalmasını sağlayacaktır.
   
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Yeşil Holding